Pháp Luật Plus - chỉ số năng lực cạnh tranh - các bài viết về chỉ số năng lực cạnh tranh, tin tức chỉ số năng lực cạnh tranh

chỉ số năng lực cạnh tranh - các bài viết về chỉ số năng lực cạnh tranh, tin tức chỉ số năng lực cạnh tranh

Quảng Ninh 5 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI

Top 10 PCI 2021 tôn vinh các địa phương, trong đó, Quảng Ninh là địa phương đứng đầu, sau đó đến Hải Phòng, Đà Nằng, Đồng Tháp...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1