Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 - các bài viết về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020, tin tức Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020

PCI năm 2020: DN đã giảm được chi phí không chính thức và tiền "bảo kê"

Ngày 15/4 tại Hà Nội, VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1