Pháp Luật Plus - chỉ số giá tiêu dùng tăng - các bài viết về chỉ số giá tiêu dùng tăng, tin tức chỉ số giá tiêu dùng tăng

chỉ số giá tiêu dùng tăng - các bài viết về chỉ số giá tiêu dùng tăng, tin tức chỉ số giá tiêu dùng tăng

Chỉ số CPI tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng trước

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng trước. CPI bình quân 7 tháng năm 2021 tăng 1,64%...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1