chỉ số giá tiêu dùng - các bài viết về chỉ số giá tiêu dùng, tin tức chỉ số giá tiêu dùng

CPI tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước. CPI bình quân 8 tháng năm 2021 tăng 1,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1