Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm những khoản gì? - các bài viết về Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm những khoản gì?, tin tức Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm những khoản gì?

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm những khoản gì?

Ông Bùi Khánh Bình (Khánh Hòa) hỏi, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD...

Theo dõi Pháp Luật Plus