Pháp Luật Plus - CHI PHÍ MAI TÁNG - các bài viết về CHI PHÍ MAI TÁNG, tin tức CHI PHÍ MAI TÁNG

CHI PHÍ MAI TÁNG - các bài viết về CHI PHÍ MAI TÁNG, tin tức CHI PHÍ MAI TÁNG

Ra ao tắm, 2 trẻ đuối nước thương tâm

Lúc người lớn không có ở nhà, 2 em nhỏ dẫn nhau ra ao phía sau nhà để tắm, không may 2 em này đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus