Pháp Luật Plus - chi hoa hồng cho bác sĩ - các bài viết về chi hoa hồng cho bác sĩ, tin tức chi hoa hồng cho bác sĩ

chi hoa hồng cho bác sĩ - các bài viết về chi hoa hồng cho bác sĩ, tin tức chi hoa hồng cho bác sĩ

Nguyên Tổng Giám đốc VN Pharma: 7,5 tỷ đồng không phải dùng để chi hoa hồng cho bác sĩ

Nguyên Tổng Giám đốc VN Pharma khai mục đích chi tiền là để tăng lợi nhuận của công ty chứ không phải chi hoa hồng cho bác sĩ.

Theo dõi Pháp Luật Plus