Pháp Luật Plus - chỉ định thầu - các bài viết về chỉ định thầu, tin tức chỉ định thầu

chỉ định thầu - các bài viết về chỉ định thầu, tin tức chỉ định thầu

Cần sớm ban hành Thông tư hướng dẫn các trường hợp chỉ định thầu

Phó Thủ tướng lưu ý: Nghiên cứu kỹ hình thức văn bản trên nguyên tắc đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1