chỉ đạo - các bài viết về chỉ đạo, tin tức chỉ đạo

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 28/10, tại TP Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Công việc hệ trọng của hệ trọng

Công việc hệ trọng của hệ trọng

0
Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng...; đặc biệt là công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.