Pháp Luật Plus - chỉ đạo - các bài viết về chỉ đạo, tin tức chỉ đạo

chỉ đạo - các bài viết về chỉ đạo, tin tức chỉ đạo

Thủ tướng: Kiên quyết không để vướng mắc kéo dài

Thủ tướng nêu rõ tình trạng nói hay làm dở, làm chậm, trách nhiệm thấp, kể cả chuyển lòng vòng, cấp dưới kêu ca, người dân chờ đợi vẫn còn

Theo dõi Pháp Luật Plus