chỉ đạo công tác xuất nhập cảnh - các bài viết về chỉ đạo công tác xuất nhập cảnh, tin tức chỉ đạo công tác xuất nhập cảnh

Chỉ đạo về công tác xuất nhập cảnh trong tình hình mới

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo về công tác xuất nhập cảnh trong tình hình mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1