chi cục - các bài viết về chi cục, tin tức chi cục

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới tại Bình Dương

Từ tháng 5 đến tháng 10/2020, Long An đã kiểm tra 3.776 cơ sở, số cơ sở không đạt là 423, phạt tiền 15 cơ sở với số tiền 45.350.170 đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus