Pháp Luật Plus - chi cục - các bài viết về chi cục, tin tức chi cục

chi cục - các bài viết về chi cục, tin tức chi cục

Cục An toàn thực phẩm phổ biến quy định mới về quản lý điều kiện sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý Bộ Y tế

Tại Hội Nghị, Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, các Trưởng phòng chuyên môn đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus