Chi cục QLTT Đồng Nai - các bài viết về Chi cục QLTT Đồng Nai, tin tức Chi cục QLTT Đồng Nai

Kỳ 2 - Sản phẩm hiệu Nấm lập lờ công dụng, Công ty Hoài Thương sản xuất chui?

Hàng loạt sản phẩm mang hiệu Nấm được quảng cáo, bán ngoài thị trường, Công ty Hoài Thương bị nghi qua mặt cơ quan chức năng, nghi sản xuất chui.

Theo dõi Pháp Luật Plus