Pháp Luật Plus - chết khô - các bài viết về chết khô, tin tức chết khô

chết khô - các bài viết về chết khô, tin tức chết khô

Ninh Thuận: Những hình ảnh nắng hạn khốc liệt

Nắng nóng gây gắt kéo dài trong những ngày qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của người dân huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Theo dõi Pháp Luật Plus