Pháp Luật Plus - CHẾT ĐUỐI - các bài viết về CHẾT ĐUỐI, tin tức CHẾT ĐUỐI

CHẾT ĐUỐI - các bài viết về CHẾT ĐUỐI, tin tức CHẾT ĐUỐI

Nghệ An: 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

Nhóm học sinh cùng nhau ra hồ tắm mát ở hồ, không may 4 nữ sinh đuối nước thương tâm, hiện thi thể 2 nữ sinh đã được tìm thấy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1