CHÊNH LỆCH - các bài viết về CHÊNH LỆCH, tin tức CHÊNH LỆCH

Khung giá đất mới tại Hà Nội, TP.HCM cao nhất 162 triệu đồng/m2

Thủ tướng ký ban hành quy định về khung giá đất áp dụng cho 5 năm tới mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội, TP.HCM là 162 triệu đồng/m2.

Theo dõi Pháp Luật Plus