Pháp Luật Plus - chém người. Khu đô thị mới - các bài viết về chém người. Khu đô thị mới, tin tức chém người. Khu đô thị mới

chém người. Khu đô thị mới - các bài viết về chém người. Khu đô thị mới, tin tức chém người. Khu đô thị mới

Công ty Tu Tạo lên tiếng vụ Chủ tịch HĐQT Lômônôxốp chém người

Trường Lômônôxốp chưa đưa ra được mức bồi hoàn hợp lý cho ô đất TH nên Công ty Tu Tạo không đồng ý giao mặt bằng dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Theo dõi Pháp Luật Plus