CHẾ ĐỘ - các bài viết về CHẾ ĐỘ, tin tức CHẾ ĐỘ

Quy định về hưởng Bảo hiểm xã hội một lần người lao động cần biết

Theo quy định, người lao động (NLĐ) làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sau khi nghỉ việc nếu không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus