CHẾ BIẾN - các bài viết về CHẾ BIẾN, tin tức CHẾ BIẾN

Đến 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8-10 tỷ USD

Đến năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8-10 tỷ USD; trong đó, tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1