Pháp Luật Plus - CHẠY XE ÔM - các bài viết về CHẠY XE ÔM, tin tức CHẠY XE ÔM

CHẠY XE ÔM - các bài viết về CHẠY XE ÔM, tin tức CHẠY XE ÔM

Khách nữ siết cổ ông lão chạy xe ôm

Thấy người chạy xe ôm mang theo nhiều tiền, Nguyễn Thị Hồng thuê đưa đi nhiều nơi rồi rủ về nhà trọ và dùng dây cáp siết cổ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết