Pháp Luật Plus - chạy việc - các bài viết về chạy việc, tin tức chạy việc

chạy việc - các bài viết về chạy việc, tin tức chạy việc

Hà Nội: Nghi vấn lừa chạy việc, chiếm đoạt 150 triệu đồng

Hứa xin việc với mức tiền đưa ra là 150 triệu đồng, bà Ngọc không xin được việc cho con ông  Quý nhưng không trả lại số tiền đã nhận trước đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus