chạy trường - các bài viết về chạy trường, tin tức chạy trường

Nguyên đại úy nhận hàng tỷ đồng để “chạy” vào trường Công an, Quân đội

Mỗi “suất” vào trường Quân đội nguyên đại ý ra giá 450 triệu đồng, đối với trường Công an là 550 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Để giáo dục không còn bị lạm dụng

Để giáo dục không còn bị lạm dụng

0
Trước khi xây dựng một nền giáo dục khoa học và nhân văn, phù hợp, hiện đại thì cần có những thay đổi cụ thể cả về tư duy và thực tế.