cháy rừng - các bài viết về cháy rừng, tin tức cháy rừng

Tần suất cháy rừng thảm khốc ở Australia có chiều hướng gia tăng

Australia đã phải đối mặt với những thảm họa cháy rừng thực sự nghiêm trọng với tần suất dường như có chiều hướng gia tăng.

Theo dõi Pháp Luật Plus