Pháp Luật Plus - chạy quyền - các bài viết về chạy quyền, tin tức chạy quyền

chạy quyền - các bài viết về chạy quyền, tin tức chạy quyền

Chống 'lợi ích nhóm' là bảo vệ lợi ích người dân

Cũng như khó vạch mặt, chỉ tên, làm rõ hành vi “chạy chức, chạy quyền” mặc dù biết là nó hiện diện, có thực, trong lĩnh vực “lợi ích nhóm” cũng vậy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chạy ghế!

Chạy ghế!

0
Đã một thời ngồi đâu người ta cũng nói đến chuyện “chạy”. Nào chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy tội, chạy thành tích, chạy ăn...nay lại rộ lên chuyện chạy ghế!