chạy lớp - các bài viết về chạy lớp, tin tức chạy lớp

Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1