Pháp Luật Plus - cháy lớn tại chung cư - các bài viết về cháy lớn tại chung cư, tin tức cháy lớn tại chung cư

cháy lớn tại chung cư - các bài viết về cháy lớn tại chung cư, tin tức cháy lớn tại chung cư

Hà Nội: Nổ bình ga, cháy lớn tại chung cư ở Nam Trung Yên

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được người dân cho là nổ bình ga tại một căn hộ thuộc tầng 15.

Theo dõi Pháp Luật Plus