Pháp Luật Plus - cháy dữ dội - các bài viết về cháy dữ dội, tin tức cháy dữ dội

cháy dữ dội - các bài viết về cháy dữ dội, tin tức cháy dữ dội

Lửa cháy dữ dội bao trùm tàu cá khi đang neo đậu tại cảng

Ngọn lửa lớn đã bao trùm chiếc tàu cá khi đang neo đậu tại cảng, rất may không có thiệt hại về người.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết