cháy công ty rạng đông - các bài viết về cháy công ty rạng đông, tin tức cháy công ty rạng đông

Ngăn thủy ngân từ công ty Rạng Đông phát tán ra bên ngoài như thế nào?

Người dân lo ngại, trong quá trình lực lượng chức năng xử lý môi trường, thủy ngân có thể vẫn phát tán ra môi trường bên ngoài.

Theo dõi Pháp Luật Plus