chạy chức - các bài viết về chạy chức, tin tức chạy chức

Đầy lùi nạn “chạy chức”, “chạy quyền” trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy

Ngày 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus