chạy chức quyền - các bài viết về chạy chức quyền, tin tức chạy chức quyền

“Bắt bệnh” chạy chức, chạy quyền: Quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực

Để ngăn ngừa sự lạm quyền trong công tác cán bộ, nhiều người cho rằng phải thiết lập đồng bộ cơ chế kiểm soát quyền lực cả bên trong và bên ngoài.

Theo dõi Pháp Luật Plus