chạy chức chạy quyền - các bài viết về chạy chức chạy quyền, tin tức chạy chức chạy quyền

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 15/5, Bộ Chính trị họp để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Hết đường chạy!

Hết đường chạy!

0
“Chạy” để chỉ các hành vi “chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế, chạy luân chuyển, chạy danh hiệu thi đua, chạy án, chạy tội, chạy ghế”,...