Chạy Chọt - các bài viết về Chạy Chọt, tin tức Chạy Chọt

Loại bỏ chạy chọt, vận động trong quy hoạch cán bộ

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội của Đảng.

Theo dõi Pháp Luật Plus