Pháp Luật Plus - Chạy Chọt - các bài viết về Chạy Chọt, tin tức Chạy Chọt

Chạy Chọt - các bài viết về Chạy Chọt, tin tức Chạy Chọt

Gian lận thi cử không khác gì những kẻ cướp giật ngoài đường

Tình trạng “tham nhũng vặt” đang ở giai đoạn “giọt nước đã tràn ly” và đã đến lúc toàn xã hội phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa.

Theo dõi Pháp Luật Plus