Pháp Luật Plus - châu Phi - các bài viết về châu Phi, tin tức châu Phi

châu Phi - các bài viết về châu Phi, tin tức châu Phi

Hé lộ bí mật Liên Xô đưa CNXH vào châu Phi

Sau khi chế độ thực dân sụp đổ ở châu Phi, Liên Xô đã nỗ lực nhiều để thuyết phục các nước châu Phi đi theo con đường XHCN.

Theo dõi Pháp Luật Plus