châu Âu - các bài viết về châu Âu, tin tức châu Âu

Dùng luật bẻ luật

Hai bên đặt ra thời hạn hoàn tất mọi chuyện này là cuối năm 2020. Sau đó, nước Anh ra khỏi EU cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất.

Theo dõi Pháp Luật Plus