chất thải y tế - các bài viết về chất thải y tế, tin tức chất thải y tế

Tuyên Quang: Gần chục năm người dân sống chung với khói lò đốt rác bệnh viện

Người dân ở đây cho hay tình trạng đốt rác thải nguy hại này đã diễn ra gần 10 năm nay, khói bay mù mịt rất khó chịu.

Theo dõi Pháp Luật Plus