Pháp Luật Plus - chất thải - các bài viết về chất thải, tin tức chất thải

chất thải - các bài viết về chất thải, tin tức chất thải

Hoàn thiện dự thảo Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết