Pháp Luật Plus - chất thải - các bài viết về chất thải, tin tức chất thải

chất thải - các bài viết về chất thải, tin tức chất thải

Phạt gần 149 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường

Từ ngày 31/5/2017 đến ngày 26/4/2022, lực lượng thanh tra Sở đã kiểm tra, xử lý 47.419 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 149 tỷ đồng

Theo dõi Pháp Luật Plus

1