chất lượng - các bài viết về chất lượng, tin tức chất lượng

Photo - Đá vỉa hè quảng cáo bền 70 năm, mới dùng...đã hỏng!

Thực trạng này đang diễn ra tại nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Người quảng cáo cứ quảng cáo, còn thực trạng thì hoàn toàn khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Hiệu quả từ công tác biệt phái sĩ quan

Hiệu quả từ công tác biệt phái sĩ quan

0
Sau 3 năm thực hiện, đội ngũ sĩ quan biệt phái (SQBP) có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực trách nhiệm và phương pháp công tác.