Pháp Luật Plus - chất lượng - các bài viết về chất lượng, tin tức chất lượng

chất lượng - các bài viết về chất lượng, tin tức chất lượng

ĐBQH: Có nơi gọi “nghị gật” vì đại biểu không hiểu tình hình địa phương

ĐB Ngọ Duy Hiểu cho rằng, nếu không có cơ chế thu hút cán bộ có trình độ, năng lực làm đại biểu HĐND dễ dẫn đến tình trạng ĐB yếu kém.

Theo dõi Pháp Luật Plus