chất lượng - các bài viết về chất lượng, tin tức chất lượng

Hơn 400 cột điện đổ la liệt sau bão số 5: Tạm dừng sử dụng cột dự ứng lực

Nghiên cứu, đánh giá lại; sau khi có hơn 400 cột điện tại tỉnh này đồng loạt gãy đổ do bão số 5 - cơn bão có sức gió dưới cấp 10.

Theo dõi Pháp Luật Plus