Chấp hành viên - các bài viết về Chấp hành viên, tin tức Chấp hành viên

Khắc phục tình trạng người mua tài sản bán đấu giá nộp tiền không đúng hạn

Thực tế hiện nay có nhiều trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không nộp đủ tiền khiến Chấp hành viên và cơ quan THADS gặp khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus