chấp hành - các bài viết về chấp hành, tin tức chấp hành

Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Bước tiến lớn về công tác nhân sự

Ngay trước đại hội để ứng cử và đều trúng cử, chứng tỏ công tác nhân sự từ cấp Trung ương xuống địa phương sự đồng lòng, nhất trí cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thái độ đối với pháp luật

Thái độ đối với pháp luật

0
Một thái độ “anh hùng rơm” để chứng tỏ là tay “số má” giang hồ nhưng rõ ràng đây cũng là thái độ xem thường sự trừng phạt của pháp luật?