Pháp Luật Plus - chấp hành pháp luật - các bài viết về chấp hành pháp luật, tin tức chấp hành pháp luật

chấp hành pháp luật - các bài viết về chấp hành pháp luật, tin tức chấp hành pháp luật

Năm 2019, Bộ KH&ĐT thanh tra nhiều nội dung tại tỉnh Hưng Yên

Bộ KH&ĐT thanh tra tỉnh Hưng Yên việc “chấp hành pháp luật về đầu tư công” và “công tác cấp, điều chỉnh, thu hồi GCNĐKĐT” giai đoạn 2015 - 2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus