chánh văn phòng - các bài viết về chánh văn phòng, tin tức chánh văn phòng

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Phước Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/10/2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1