Pháp Luật Plus - chánh văn phòng - các bài viết về chánh văn phòng, tin tức chánh văn phòng

chánh văn phòng - các bài viết về chánh văn phòng, tin tức chánh văn phòng

Hồ sơ đẹp "không tì vết" của Chánh Văn phòng tòa huyện trốn truy nã 26 năm

Mặc dù Nguyễn Quang Huy bị truy nã năm 1993, nhưng hồ sơ kết nạp Đảng, hồ sơ tuyển dụng công chức ngành tòa án của Huy vẫn đẹp "không tì vết".

Theo dõi Pháp Luật Plus