chánh văn phòng - các bài viết về chánh văn phòng, tin tức chánh văn phòng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Bí thư huyện Mộ Đức

Ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Mộ Đức nhiệm kỳ (2020 - 2025) kể từ ngày 01/9/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus