Chánh TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình - các bài viết về Chánh TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, tin tức Chánh TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình

Án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 1,06%

Số liệu được nêu trong báo cáo của Chánh án TANDTC về công tác của các Toà án trong năm 2020 trình Quốc hội sáng nay (26/10).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1