chặn xe dâu - các bài viết về chặn xe dâu, tin tức chặn xe dâu

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Bí thư chi bộ và Trưởng thôn tổ chức chặn xe đám cưới để đòi tiền đóng góp làm đường nông thôn mới có thể bị khởi tố.

Theo dõi Pháp Luật Plus