chăn nuôi bò sữa - các bài viết về chăn nuôi bò sữa, tin tức chăn nuôi bò sữa

Hướng tới sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam

Thực hiện mục đích “nông dân giúp nông dân”, FrieslandCampina tổ chức nhiều nông dân xuất sắc của Hà Lan đến Việt Nam tìm hiểu quá trình chăm sóc bò sữa.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1