Pháp Luật Plus - Chấn động - các bài viết về Chấn động, tin tức Chấn động

Chấn động - các bài viết về Chấn động, tin tức Chấn động

Hàng loạt các dư chấn động đất tại Kon Tum gây rung lắc mạnh

Từ sáng ngày 15 đến 16/4, trên địa bàn huyện Kon Plong (Kon Tum) đã xảy ra 8 trận động đất liên tiếp có độ sâu tiêu chấn từ 8-8,5 km.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1