chấn chỉnh - các bài viết về chấn chỉnh, tin tức chấn chỉnh

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đối với việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thái độ đối với pháp luật

Thái độ đối với pháp luật

0
Một thái độ “anh hùng rơm” để chứng tỏ là tay “số má” giang hồ nhưng rõ ràng đây cũng là thái độ xem thường sự trừng phạt của pháp luật?