chấn chỉnh - các bài viết về chấn chỉnh, tin tức chấn chỉnh

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu không tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc số 7717/BYT- DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1