chậm tiến độ - các bài viết về chậm tiến độ, tin tức chậm tiến độ

Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng và sông Đuống vẫn chậm tiến độ

Đến thời điểm này, hai dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng và sông Đuống đang cho thấy không hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy mô cấp nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus