Pháp Luật Plus - chậm tiến độ - các bài viết về chậm tiến độ, tin tức chậm tiến độ

chậm tiến độ - các bài viết về chậm tiến độ, tin tức chậm tiến độ

Dự án giao thông đô thị Hải Phòng: 100% gói thầu xây lắp chậm tiến độ

Kết quả kiểm toán cho thấy toàn bộ 7 gói thầu xây lắp của hợp phần A đều chậm tiến độ, dù các bên gia hạn nhưng chưa làm rõ nguyên nhân.

Theo dõi Pháp Luật Plus