Pháp Luật Plus - chấm thi - các bài viết về chấm thi, tin tức chấm thi

chấm thi - các bài viết về chấm thi, tin tức chấm thi

Lạ kỳ bài thi 0 điểm tăng lên 8,75 sau chấm phúc khảo

Sau chấm phúc khảo các bài thi THPT Quốc gia 2019 ở Tây Ninh, nhiều bài tăng từ 0 lên 7-8,5 điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus