chăm sóc - các bài viết về chăm sóc, tin tức chăm sóc

Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 do Chính phủ mới ban hành, từ ngày 1/1/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus