Pháp Luật Plus - chăm sóc - các bài viết về chăm sóc, tin tức chăm sóc

chăm sóc - các bài viết về chăm sóc, tin tức chăm sóc

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đây là vinh dự của Bộ Y tế, đồng thời cũng là nhiệm vụ rất nặng nề

Theo dõi Pháp Luật Plus