CCCD - các bài viết về CCCD, tin tức CCCD

Gắn chip lên thẻ căn cước công dân có “bị” định vị hay không?

Giả sử thông tin cá nhân của một ai đó bị bán sang người thứ 3, khi đó ai chịu trách nhiệm, cơ quan nào giải quyết?.

Theo dõi Pháp Luật Plus