CCCD - các bài viết về CCCD, tin tức CCCD

Hà Tĩnh: Làm thẻ Căn cước công dân gắp chíp điện tử xuyên ngày đêm, 3 tại chỗ

Từ ngày 11/4 đến 19/4 xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà tiến hành làm thủ tục cấp thẻ CCCD theo chủ trương thay CMND bằng thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1