cầu vượt 300 tỷ - các bài viết về cầu vượt 300 tỷ, tin tức cầu vượt 300 tỷ

Hà Nội đang hạ cốt đê Nghi Tàm để xây cầu vượt

Cùng với việc xây cầu vượt An Dương - Thanh Niên, đơn vị thi công đang gấp rút hạ mặt đê đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1